Płukania instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego, w celu zwiększenia ich sprawności i obniżenia kosztów ogrzewania

Prawidłowo wykonana instalacja centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego, dostosowana do potrzeb domowników jest jedną z najważniejszych inwestycji w każdym domu. Co warto zrobić, aby zapewnić sobie wysoki komfort cieplny oraz obniżyć koszty ogrzewania i zwiększyć sprawność instalacji?

Procesy zachodzące wewnątrz instalacji

Każda instalacja centralnego ogrzewania, nawet ta oddana do użytku stosunkowo niedawno, po pewnym czasie wymagać będzie czyszczenia i płukania z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, rdzy, kamienia, które przyczyniają się do utraty sprawności instalacji. Centralne ogrzewanie zbudowane jest z elementów wykonanych z różnych materiałów, takich jak stal, aluminium, tworzywa sztuczne, stopy miedzi, brązu i mosiądzu. Woda służąca do napełniania instalacji pochodzi najczęściej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia. Taka woda zazwyczaj nie jest odpowiednio przygotowana do uzupełnienia instalacji, na przykład poprzez jej zdemineralizowanie. Podstawowym zjawiskiem zachodzącym w instalacji grzewczej jest korozja oraz odkładanie się osadów kamiennych. Przyczynia się to do zwężania przekrojów w przewodach instalacji, co doprowadza do obniżenia jej sprawności poprzez blokadę przepływu lub zapchanie elementów automatyki. Na intensywność procesów korozyjnych wpływa także jakość użytej wody oraz jej temperatura. Zaleca się okresowe pobieranie próbek wody i sprawdzanie jej składu. W przypadku wyraźnego wzrostu zanieczyszczeń związkami nieorganicznymi oraz mikroorganizmów i biofilmu, zalecane jest wykonanie płukania instalacji.

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania

Płukanie i czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego najlepiej jest zlecić profesjonalnej firmie, posiadającej odpowiednią wiedzę i sprzęt służący do tego celu. Obecnie stosowana jest nowoczesna technologia oraz środki czyszczące największych producentów w Europie, co pozwala na dostosowanie środka do rodzaju instalacji w zależności od materiału z jakiego jest wykonana. Według zaleceń, aby zachować sprawną i wydajną instalację CO płukanie i czyszczenie powinno wykonywać się co najmniej raz na 5 lat. Cały proces płukania podzielić można na kilka etapów występujących po sobie. Pierwszym etapem jest płukanie instalacji zwykłą wodą wodociągową, co prowadzi do usunięcia wszelkich luźnych osadów i zanieczyszczeń. Następnie przystępuje się do płukania przy użyciu odpowiednio dobranych, łagodnych środków czyszczących mających na celu usunięcie osadów najłatwiej rozpuszczalnych. Kolejnym etapem jest płukanie instalacji CO roztworem silniejszych środków chemicznych z dodatkiem inhibitora. Następuje cyrkulacja roztworu, aż do chwili usunięcia wszystkich zanieczyszczeń oraz otrzymania stabilnego stężenia. Taka kąpiel jest powoli rozcieńczana poprzez stopniowe pozbywanie się roztworu i doprowadzanie świeżej wody oraz płukanie do całkowitego usunięcia pozostałości roztworu chemicznego. Ostatnim etapem procesu płukania instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego jest napełnienie instalacji przy użyciu odpowiedniego inhibitora korozji. Zapewnia on ochronę przed korozją wewnętrzną oraz osadzaniem się kamienia kotłowego. Zastosowanie odpowiedniego preparatu zapobiega korozji wszystkich elementów instalacji wykonanych z różnych metali, takich jak miedzi, brązu, aluminium czy stali nierdzewnej. Płukanie instalacji konieczne jest także w sytuacji, gdy przeprowadzana jest wymiana kotła na nowy oraz montaż nowych grzejników.

Korzyści wynikające z płukania instalacji

Płukanie instalacji jest uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak rodzaj zastosowanych materiałów oraz okres użytkowania instalacji. Należy pamiętać, że nawet instalacje wykonane z nowoczesnych materiałów i najnowszych technologii powinny być cyklicznie konserwowane i odpowiednio eksploatowane.  Nawet w najnowszych instalacjach mogą pojawić się problemy, które będą wpływać na sprawność i koszty ogrzewania. Regularne czyszczenie i płukanie instalacji centralnego ogrzewania przynosi wiele korzyści. Prawidłowo przeprowadzony proces płukania zapobiega zapowietrzaniu się grzejników, co wpływa na zwiększenie wydajności. Zastosowanie inhibitorów korozji, zarówno w nowych jak i starych instalacjach prowadzi do uregulowania pH wody, zapobiegając korozji tlenowej i bimetalicznej. Ponadto na powierzchni metali tworzy się warstwa ochronna zabezpieczająca przed odkładaniem się osadów mineralnych, kamienia i skażeń biologicznych. Działania te prowadzą do przedłużenia sprawności instalacji, zwiększenia bezawaryjności urządzeń oraz zwiększenia żywotności systemu, a co za tym idzie obniżają się koszty ogrzewania. Płukanie instalacji centralnego ogrzewania to metoda, o której trzeba pamiętać zwłaszcza w kontekście profilaktyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *